Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset EU:ssa

www.cam-europe.eu

CAM-Interest
Group

Seminaarit EU-Parlamenttissa

Lisätiedot: ohjelmat, esitelmät, julkaisut ,ym..

CAM konferenssit
EU-Parlamenttissa

Konferenssi 9.10.2012

Lisätiedot: ohjelma, esitelmät, julkaisut, ym...

EUROCAM on Facebook
Uutiset ja keskustelu

Tuorein CAM-Interest-Group kokous 1.7.2015
"Ensuring the availability of CAM medicinal products"
pj: Sirpa Pietikäinen


Tutkimuswww.cambrella.eu

Päätöskonferensin esitelmät, yhteenveto, julkaisut


CAM-LÄÄKÄRIT

www.camdoc.eu

Julkaisut 


English


Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset Suomessa

Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

Ohjelma
Luennot
Abstraktit
Materiaalit
Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Facebook: Täydentävät terveysnäkemykset

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset


Kotimaiset ja kansainväliset konferenssit

International Congress for Integrative Health & Medicine, Suttgart, Germany. 9.-11. June 2016
Further information http://www.icihm.org/en

9th European Congress for Integrative Medicine (ECIM). The Future of Comprehensive Patient Care.
Budapest, Hungary, September 10-11th 2016 http://www.ecim-congress.org/


Vertaisarviointi-lehdet Integratiivisen lääketieteen alalla

Peer-review Journals publishing research on Integrative medicine

Kattava listaus lehdistä integratiivisen lääketieten alalta löytyy tästä: Complementary Therapies Journals Links


Usein siteeratut lehdet (lista ei ole täydellinen):

Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine

Advances in Integrative Medicine

BMC Complementary and Alternative Medicine

Complementary Therapies in Medicine

Complementary Therapies in Clinical Practice

European Journal of Integrative Medicine

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine eCAM

Global Advances in Health and Medicine

Integrative Medicine Insights

Journal of Alternative and Complementary Medicine


 

Integratiivinen lääketiede on yhä enemmän kysytty Euroopassa ja maailmalla

Lukuiset tutkimukset todistavat yleisesti tunnustetun tosiasian, että maailmanlaajuisesti ihmiset yhä enemmän ilmaisevat tarpeen hyödyntää tavanomaisen lääketieteen saavutusten lisäksi kokonaisvaltaisia tai täydentäviä lääketieteellisiä menetelmiä.

Maailmalla, Euroopassa ja Suomessakin on tarjolla kasvava määrä erilaisia täydentävän lääketieteen menetelmiä. Vastaavasti tarvitaan välttämättä näyttöön perustuva tieteellinen varmistus täydentävien menetelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta. Valtiollinen tuki CAM-tutkimuksen edistämiseksi Euroopassa ja USA:ssa on myötävaikuttanut järjestelmällisiin arviointeihin, mm:.

Yliopistoihin on perustettu täydentävän lääketieteen oppituoleja. Intergratiivisen lääketieteen tutkimukskeskuksia Euroopassa ovat mm.

Kansainväliset vertaisarviointi-lehdet (Peer-reviewed Journals) julkaisevat enenevässä määrin alan korkeatasoisia tutkimuksia.

World Health Organization WHO julkaisi 2014 laajan katsauksen aiheesta koskien strategiansa 2014-2023 "WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023".

Tämä kehitys heijastuu myös nimistön muutokseen: ”vaihtoehtolääketieteestä” ja usein halveksivasti ”paralääketieteestä”, Suomessa ”uskomuslääketieteestä” on tullut ”täydentävä lääketiede” (CAM=complementary/alternative medicine) ja nykyään puhutaan enenevässä määrin ”integratiivisesta lääketieteestä”