Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset EU:ssa

www.cam-europe.eu

CAM-Interest
Group

Seminaarit EU-Parlamenttissa

Lisätiedot: ohjelmat, esitelmät, julkaisut ,ym..

CAM konferenssit
EU-Parlamenttissa

Konferenssi 9.10.2012

Lisätiedot: ohjelma, esitelmät, julkaisut, ym...

EUROCAM on Facebook
Uutiset ja keskustelu

Tuorein CAM-Interest-Group kokous 1.7.2015
"Ensuring the availability of CAM medicinal products"
pj: Sirpa Pietikäinen


Tutkimuswww.cambrella.eu

Päätöskonferensin esitelmät, yhteenveto, julkaisut


CAM-LÄÄKÄRIT

www.camdoc.eu

Julkaisut 


English


Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset Suomessa

Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

Ohjelma
Luennot
Abstraktit
Materiaalit
Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Facebook: Täydentävät terveysnäkemykset

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset


Kotimaiset ja kansainväliset konferenssit

International Congress for Integrative Health & Medicine, Suttgart, Germany. 9.-11. June 2016
Further information http://www.icihm.org/en

9th European Congress for Integrative Medicine (ECIM). The Future of Comprehensive Patient Care.
Budapest, Hungary, September 10-11th 2016 http://www.ecim-congress.org/


Vertaisarviointi-lehdet Integratiivisen lääketieteen alalla

Peer-review Journals publishing research on Integrative medicine

Kattava listaus lehdistä integratiivisen lääketieten alalta löytyy tästä: Complementary Therapies Journals Links


Usein siteeratut lehdet (lista ei ole täydellinen):

Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine

Advances in Integrative Medicine

BMC Complementary and Alternative Medicine

Complementary Therapies in Medicine

Complementary Therapies in Clinical Practice

European Journal of Integrative Medicine

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine eCAM

Global Advances in Health and Medicine

Integrative Medicine Insights

Journal of Alternative and Complementary Medicine


 

Pohjoismaisia tutkimuskeskuksia salutogeneesin alalla

Pohjoismaissa on huomattavia tutkimuskeskuksia salutogeneesin alalla:

Högskolan Väst, Centrum för Salutogenes,
SE-46186 Trollhättan Tel. +46 (0)520 223000, Fax: + (0)520 223099NHV, Nya varvet byggnad 25 Box 12133, SE-40242 Göteborg, Tel. +46(0)31 69 39 00 administration@nhv.se,

Department of Health Promotion

Department of Social Work and Health Science, Prof Bengt Lindström


NTNU Trondheim, Norwegian University of Science and Technology, NO-7491 Trondheim Norway Tel. +47-73 59 50 00, Fax: +47-73 59 53 10 E-mail: postmottak@adm.ntnu.no


Salutogeneesin alan tutkimuksia ja julkaisuja Suomesta:

The use of salutogenesis theory in empirical studies of maternity care for healthy mothers and babies. Perez-Botella M, Downe S, Meier Magistretti, Bengt Lindstrom B Berg M. Sexual & Reproductive Healthcare 2015;6(1),33–39 http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2014.09.001
...Conclusion: Salutogenic framing is rarely used in maternity care research with healthy participants. An increase in research that measures salutogenically orientated outcomes could, eventually, provide a balance to the current over-emphasis on pathology in maternity care design and provision worldwide…” Full text online

Elämänkokemukset ja koherenssin tunne – typologinen tutkimus grounded theory -metodologiaa soveltaen.
Tuloisela-Rutanen, Maija-Stiina (2012-11-09): Annales Universitatis Turkuensis C 348, 2012-11-09

Salutogeneesin teoria nostaa hyvän elämän voimavarat esiin. B Lindström, M Eriksson: Suomen Lääkärilehti 6/2008 vsk 63
"...Suomessa on aika siirtyä vain riski- tekijöiden vähentämiseen perustu- neista terveyden edistämisen toimintatavoista eteenpäin. Riski- ja resurssinäkökulmat on yhdistettävä. Vastaus tähän on salutogeneesin teoria, jonka mukaan terveyden edistämisessä on keskityttävä myös hyvää ja mielekästä elämää tukeviin voimavaroihin..."

Koherenssin tunne ja siihen yhteydessä olevat tekijät aikuisväestössä: systemoitu katsaus pitkäaikaissairauksia käsittävään kirjallisuuteen. Pietilä A-M, Matero H, Kankkunen P, Häggman-Laitila A. Tutkiva hoitotyö 2008:6(2):4-10.

Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunne, sosiaalinen tuki ja elämänlaatu. Kukkurainen, Marja-Leena (Väitöskirja 2006-11-01): Acta Universitatis Ouluensis. Series D, Medica (899)
"...Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunnetta, sosiaalista tukea ja elämänlaatua ja niissä vuoden aikana tapahtuvia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan koherenssintunteen yhteyttä sosiaaliseen tukeen sekä sosiaalisen tuen ja koherenssintunteen yhteyttä elämänlaatuun..."http://urn.fi/urn:isbn:9514282663


Lisää luettavaa salutogeneesista:

Integratiivinen lääketiede ottaa huomioon ihmisen fyysis-biologisena, sielullisena ja henkisenä kokonaisuutena sekä käyttää käsitettä "salutogeneesi"