Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset EU:ssa

www.cam-europe.eu

CAM-Interest
Group

Seminaarit EU-Parlamenttissa

Lisätiedot: ohjelmat, esitelmät, julkaisut ,ym..

CAM konferenssit
EU-Parlamenttissa

Konferenssi 9.10.2012

Lisätiedot: ohjelma, esitelmät, julkaisut, ym...

EUROCAM on Facebook
Uutiset ja keskustelu

Tuorein CAM-Interest-Group kokous 1.7.2015
"Ensuring the availability of CAM medicinal products"
pj: Sirpa Pietikäinen


Tutkimuswww.cambrella.eu

Päätöskonferensin esitelmät, yhteenveto, julkaisut


CAM-LÄÄKÄRIT

www.camdoc.eu

Julkaisut 


English


Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset Suomessa

Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

Ohjelma
Luennot
Abstraktit
Materiaalit
Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Facebook: Täydentävät terveysnäkemykset

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset


Kotimaiset ja kansainväliset konferenssit

International Congress for Integrative Health & Medicine, Suttgart, Germany. 9.-11. June 2016
Further information http://www.icihm.org/en

9th European Congress for Integrative Medicine (ECIM). The Future of Comprehensive Patient Care.
Budapest, Hungary, September 10-11th 2016 http://www.ecim-congress.org/


Vertaisarviointi-lehdet Integratiivisen lääketieteen alalla

Peer-review Journals publishing research on Integrative medicine

Kattava listaus lehdistä integratiivisen lääketieten alalta löytyy tästä: Complementary Therapies Journals Links


Usein siteeratut lehdet (lista ei ole täydellinen):

Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine

Advances in Integrative Medicine

BMC Complementary and Alternative Medicine

Complementary Therapies in Medicine

Complementary Therapies in Clinical Practice

European Journal of Integrative Medicine

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine eCAM

Global Advances in Health and Medicine

Integrative Medicine Insights

Journal of Alternative and Complementary Medicine


 

CAM Konferenssi Euroopan Parlamentissa 9.10.2012

Täydentävien hoitomuotojen lisähyöty kehitettäessä terveyttä koskevia tulevaisuuden suunnitelmia kiinnostaa yhä enemmän myös EU:n parlamentin jäseniä. Juuri suomalaiset parlamentaarikot toivat esille kansalaisten ilmaiseman tarpeen turvallisten ja tehokkaiden täydentävien hoitomuotojen saatavuudesta.

Euroopan Parlamentti järjesti 9.10.2012 suuren CAM-konferenssin, jossa todettiin: näitä hoitomuotoja tarvitaan Euroopassa ja niiden tulevaisuus on turvattava lainsäätäjien ja valvovien viranomaisten taholta. Lisäksi halutaan tukea näihin hoitomuotoihin liittyvää tutkimusta. Tähän mennessä on tiedossa, että täydentävät hoitomuodot mahdollistavat terveydenhoidon kustannusten säästöä, koska ne painottavat ennaltaehkäisyn merkitystä. Lisäksi kroonisten sairauksien pitkäaikaishoidossa näillä menetelmillä voidaan vähentää sairaalahoitotarvetta ja vähentää tavanomaisten lääkkeiden käyttöä ...lue lisää y.m. kaikki konferenssin esitykset

Programm (pdf)

Press release (pdf)

Presentations:

Complementary and Alternative Medicine and innovative healthcare
Andrew Long, Professor of Health Systems Research, University of Leeds, United Kingdom Presentation A.Long (pdf)

Patients’ motivations for and use of CAM
Helle Johannessen, Professor of Social Studies in Health and Medicine, Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark, Denmark
Presentation H.Johannessen (pdf)

Evidence-base and effectiveness of Complementary and Alternative Medicine
Gustav Dobos, Professor of Internal Medicine, Chair of Complementary and Integrative Medicine, University of Duisburg-Essen, Germany
Presentation G. Dobos (pdf)

Costs and cost-effectiveness of Complementary and Alternative Medicine
Claudia Witt, Professor of Medicine, Institute of Social Medicine, Epidemiology, and Health Economics, Charité University, Berlin, Germany
Presentation C. Witt (pdf)

Complementary and Alternative Medicine in health promotion and disease prevention
Simona Dragan, Professor of Preventive Cardiology and Rehabilitation, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania
Presentation S. Dragan (pdf)

Complementary and Alternative Medicine and chronic disease management
Erik Baars, Professor of Anthroposophic Healthcare, University of Applied Sciences, Leiden, the Netherlands
Presentation E. Baars (pdf)

Complementary and Alternative Medicine for innovative partnerships
Dominik Irnich, Head of Multidisciplinary Pain Centre, Department of Anaesthesiology, University of Munich, Germany
Presentation D. Irnich (pdf)

Innovative use of Complementary and Alternative Medicine in healthcare and public health systems
Torkel Falkenberg, Associate Professor of Health Care Research, Research Constellation Leader - Integrative Health Care, Karolinska Institute, and Director, I C – The Integrative Care Science Center, Sweden.
Presentation T. Falkenberg (pdf)

The CAMbrella project – status and potential impact
Wolfgang Weidenhammer, CAMbrella project leader, Centre for Complementary Medicine Research at the University Hospital ‘Rechts der Isar’ of the Technical University of Munich, Germany
Presentation W. Weidenhammer (pdf)

Description of speakers (pdf)

Conference declaration and call for action (pdf)

EUROCAM Brochure 2012: Complementary and Alternative Medicine - Current status and potential in European Healthcare EUROCAM Brochure 2012 (pdf)

Exihibiton

The conference was organised as a joint project of European and international CAM organisations of citizens using CAM, non-medical CAM practitioners and physicians using CAM.

Zusammenfassung in deutscher Sprache von W. Maric-Oehler in Dt Zschr f Akupunktur 55 4/2012 (pdf)