INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE EUROOPASSA


European Society of Integrative Medicine

Lue lisää


Integratiivinen lääketiede Euroopan parlamentissa
2019-2024

Interest Group on Integrative Medicine & Health

Lue lisää


http://www.cam-europe.eu


http://www.camdoc.euINTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE
SUOMESSA

Yhdistävä Lääketiede ry

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemyksetSYVÄNTÄVÄ KIRJALLISUUS

Complementary and Alternative Medicine Knowledge Production and Social Transformation
Editors: Brosnan, Caragh, Vuolanto, Pia, Brodin Danell, Jenny-Ann (Eds.)

>>>>>>>

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää

INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE MAAILMALLA


Traditional, Complementary and Integrative Medicine

WHO:n keskeiset julkaisut aiheesta


International Society for Complimentary Medicine Research

Lue lisää


Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Lue lisää


Academy of Integrative Health and Medicine

Lue lisää


TUTKIMUSVertaisarviointilehdet integratiivisen lääketieteen alalla

Lue lisää.


ScienceDirect

Advances Integrative Medicine (latest issues)

Articles in Press

>>>>>>>

Integrative Medicine Research


TULEVAT TAPAHTUMAT

Lue lisää

Katsaukset ja näkemykset

IVAA published an updated Antimicrobial Resistance Position Paper during the World Antimicrobial Awareness Week (WAAW), 18-24 November 2021 AMR-Position Paper 2021


New WHO report on Traditional and Complementary Medicine 2019
EUROCAM was invited by WHO to participate in a meeting at the WHO Headquarters in Geneva on 21 May 2019 that was dedicated to the official release of the “WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine 2019”.

The report is the most comprehensive one on Traditional & Complementary Medicine (T&CM), with 179 of the 194 Member States officially contributing information, capturing the three phases of progress made by Member States, covering not only policy and regulation but also products, practices and practitioners of T&CM, and it is the most current and up-to-date report, based on information from most Member States across the six WHO regions..

The Global Report and other documents related to Traditional, Complementary and Integrative Medicine can be downloaded from the WHO website. https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/en/

The meeting agenda can be found here. https://cam-europe.eu/wp-content/uploads/2019/05/WHO-Side-event-on-TCI-Contributions-to-UHC-21May2019.pdf

Further key documents of the WHO regarding Integrative Medicine / CAM you find here https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/en/


CAM 2020 - The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe. (Full text: pdf)
The booklet "CAM 2020 - The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe" provides information about CAM scoping its current practice and availability as well as its potential future role across the EU. In addition, it highlights priority policy action areas to enable CAM to fulfil its significant potential to contribute to the healthcare of EU citizens


Opas: “Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa” (Julkaisija: Suomen Terveysjärjestö STJ ry, 2018) Full text (pdf)
Opas pyrkii antamaan vastauksia Suomessa yleisesti käytetyistä täydentävistä hoitomuo- doista. Täydentävät hoitomuodot herättävät paljon tunteita ja usein niiden käyttöön liittyy epätietoisuutta. Oppaan avulla pyritään saamaan aikaan yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten näitä hoitoja voitaisiin parhaiten hyödyntää ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa kansalaisten ja koko yhteiskunnan hyväksi. Oppaassa käydään läpi täydentävien hoitojen tilannetta Suomessa ja Euroopassa.


The role of complementary and alternative medicine (CAM) in reducing the problem of antimicrobal resistance (November 2015) (Full text: pdf)
A new EUROCAM brochure concerning antimicrobial resistance. In a meeting with the EU commission, DG SANCO, last week EUROCAM handed over this brochure. EUROCAM recommends that the potential of CAM in reducing the problem of AMR is given serious consideration and that further research is carried out in this area to determine in which conditions, both in human and veterinary healthcare, specific CAM modalities are particularly effective.


Complementary & Alternative Medicine: Current status and potential in European healthcare. EUROCAM position paper 2012. (Full text: pdf)


The role of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in the context of Cancer EUROCAM position paper 2012. (Full text pdf)

Model Guidelines CAM Practice (CAMDOC 2008) pdf


Integrative Medicine in General Practice (CAMDOC 2011) pdf


Towards Integrative Medicine in Europe CAMDOC-ECIM 2011 pdf