INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE EUROOPASSA


European Society of Integrative Medicine

Lue lisää


Integratiivinen lääketiede Euroopan parlamentissa
2019-2024

Interest Group on Integrative Medicine & Health

Lue lisää


http://www.cam-europe.eu


http://www.camdoc.euINTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE
SUOMESSA

Yhdistävä Lääketiede ry

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemyksetSYVÄNTÄVÄ KIRJALLISUUS

Complementary and Alternative Medicine Knowledge Production and Social Transformation
Editors: Brosnan, Caragh, Vuolanto, Pia, Brodin Danell, Jenny-Ann (Eds.)

>>>>>>>

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää

INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE MAAILMALLA


Traditional, Complementary and Integrative Medicine

WHO:n keskeiset julkaisut aiheesta


International Society for Complimentary Medicine Research

Lue lisää


Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Lue lisää


Academy of Integrative Health and Medicine

Lue lisää


TUTKIMUSVertaisarviointilehdet integratiivisen lääketieteen alalla

Lue lisää.


ScienceDirect

Advances Integrative Medicine (latest issues)

Articles in Press

>>>>>>>

Integrative Medicine Research


TULEVAT TAPAHTUMAT

Lue lisää

Terveyspoliittinen toiminta integratiivisen lääketieteen ja terveydenhuollon alalla Suomessa

Yhdistävä lääketiede ry Yhdistävä Lääketiede ry edistää avoimen ja arvostavan keskustelun ja yhteistyön avulla kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan ja näyttöön perustuvaa terveydenhoitoa. Kokonaisvaltainen hoito huomioi ihmisen biologisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen puolen sekä kehon ja mielen yhteyden ja yhteistyön. Yhdistys pyrkii siihen, että yhdistävän lääketieteen mukainen ajattelu ohjaa laajasti toimintaa suomalaisessa lääketieteessä ja terveydenhuollossa. Lue lisää

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry edustaa suurinta osaa Suomessa toimivia terapeutteja vaihtoehto- ja täydentävän eli integroivan terveydenhoidon alalla. LKL ry tekee työtä alan terapeuttien ammatillisen aseman saavuttamiseksi, terapeuttien koulutustason kohottamiseksi ja pyrkii edistämään luontaisterapia-alalle lainsäädäntöä, joka tukee luontaisten hoitojen ja hyvinvointialan toimijoiden oikeudellista turvaa. Hoidon valinnan mahdollisuus olisi oltava vapaa. Lainsäädäntö alalla takaisi luontaisten hoitojen käyttäjien asiakasturvallisuutta ja koulutettujen luontaishoitajien ammattilaisten asema selkeytyisi. Lisätietoja: http://www.lkl.fi

Suomen Terveysjärjestö STJ ry on kansalaisjärjestö. STJ ry järjestää terveyteen liittyviä luentoja, koulutusta ja kurssitoimintaa, vuorovaikutteinen toimintaa netissä, julkaisutoimintaa, lehtiä, oppaita ym. Järjestö opastaa omaehtoista terveydenhoitoa ja täydentävien hoitomuotojen käyttöä, edistää täydentävien hoitojen saatavuutta ja alaan liittyvää tutkimustoimintaa, tekee aloitteita viranomaisille, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa terveysasioissa ja järjestää paikalliskerho- ja tukihenkilötoimintaa. Jäsenistö: - yksityiset henkilöt - terapeutit - terveydenhoidon ammattilaiset - kunniajäsenet (henkilöt, jotka omalla toiminnallaan edistävät yhdistyksen toimintaa). Lisätietoja: http://www.terveysjarjesto.fi