INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE EUROOPASSA


European Society of Integrative Medicine

Lue lisää


http://www.cam-europe.eu

Lue lisää


http://www.camdoc.eu

Lue lisää


KESKUSTELU

Facebook:
Täydentävät terveysnäkemykset

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemykset


UUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää

INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE MAAILMALLA


International Society for Complimentary Medicine Research

Lue lisää


Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Lue lisää


Academy of Integrative Health and Medicine

Lue lisää


TUTKIMUS

DATABASE

Peer-reviewed Journals of Research in Integrative Medicine and CAM

Lue lisää.


TULEVAT TAPAHTUMAT

Lue lisää

Terveyspoliittinen toiminta integratiivisen lääketieteen ja terveydenhuollon alalla Suomessa

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry edustaa suurinta osaa Suomessa toimivia terapeutteja vaihtoehto- ja täydentävän eli integroivan terveydenhoidon alalla. LKL ry tekee työtä alan terapeuttien ammatillisen aseman saavuttamiseksi, terapeuttien koulutustason kohottamiseksi ja pyrkii edistämään luontaisterapia-alalle lainsäädäntöä, joka tukee luontaisten hoitojen ja hyvinvointialan toimijoiden oikeudellista turvaa. Hoidon valinnan mahdollisuus olisi oltava vapaa. Lainsäädäntö alalla takaisi luontaisten hoitojen käyttäjien asiakasturvallisuutta ja koulutettujen luontaishoitajien ammattilaisten asema selkeytyisi. Lisätietoja: http://www.lkl.fi

Suomen Terveysjärjestö STJ ry on kansalaisjärjestö. STJ ry järjestää terveyteen liittyviä luentoja, koulutusta ja kurssitoimintaa, vuorovaikutteinen toimintaa netissä, julkaisutoimintaa, lehtiä, oppaita ym. Järjestö opastaa omaehtoista terveydenhoitoa ja täydentävien hoitomuotojen käyttöä, edistää täydentävien hoitojen saatavuutta ja alaan liittyvää tutkimustoimintaa, tekee aloitteita viranomaisille, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa terveysasioissa ja järjestää paikalliskerho- ja tukihenkilötoimintaa. Jäsenistö: - yksityiset henkilöt - terapeutit - terveydenhoidon ammattilaiset - kunniajäsenet (henkilöt, jotka omalla toiminnallaan edistävät yhdistyksen toimintaa). Lisätietoja: http://www.terveysjarjesto.fi

Yhdistävä lääketiede ry Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää potilaskeskeistä ja yhteisöllistä, ammatilliset rajat ylittävää parannustoimintaa ja hyvinvoinnin edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa yhdistävän lääketieteen periaatteiden mukaisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotusta, koulutustilaisuuksia ja tutkimus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita, esityksiä ja lausuntoja: https://yhdistavalaaketiede.wordpress.com