Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset EU:ssa

www.cam-europe.eu

CAM-Interest
Group

Seminaarit EU-Parlamenttissa

Lisätiedot: ohjelmat, esitelmät, julkaisut ,ym..

CAM konferenssit
EU-Parlamenttissa

Konferenssi 9.10.2012

Lisätiedot: ohjelma, esitelmät, julkaisut, ym...

EUROCAM on Facebook
Uutiset ja keskustelu

Tuorein CAM-Interest-Group kokous 1.7.2015
"Ensuring the availability of CAM medicinal products"
pj: Sirpa Pietikäinen


Tutkimuswww.cambrella.eu

Päätöskonferensin esitelmät, yhteenveto, julkaisut


CAM-LÄÄKÄRIT

www.camdoc.eu

JulkaisutUUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...


Liisa Sulkakoski
In Memoriam

Liisa Sulkakoski, lääkäri, biologi, homeopaatti kuoli 21. 4. 2016. 70-vuotiaana.

Muistokirjoitus

 


English


Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset Suomessa

Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

Ohjelma
Luennot
Abstraktit
Materiaalit
Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Facebook: Täydentävät terveysnäkemykset

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset


Kotimaiset ja kansainväliset konferenssit

International Congress for Integrative Health & Medicine, Suttgart, Germany. 9.-11. June 2016
Further information http://www.icihm.org/en

9th European Congress for Integrative Medicine (ECIM). The Future of Comprehensive Patient Care.
Budapest, Hungary, September 10-11th 2016

http://www.ecim-congress.org/


Vertaisarviointi-lehdet Integratiivisen lääketieteen alalla

Peer-review Journals publishing research on Integrative medicine

Kattava listaus lehdistä integratiivisen lääketieten alalta löytyy tästä: Complementary Therapies Journals Links


Usein siteeratut lehdet (lista ei ole täydellinen):

Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine

Advances in Integrative Medicine

BMC Complementary and Alternative Medicine

Complementary Therapies in Medicine

Complementary Therapies in Clinical Practice

European Journal of Integrative Medicine

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine eCAM

Global Advances in Health and Medicine

Integrative Medicine Insights

Journal of Alternative and Complementary Medicine


 

UUTUSKIRJAT

Peter Heusser: KEHYTTYVÄ IHMISKUVA JA TIEDE

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa
Osa II: Antropologista pohdintaa

Tiedote (pdf)

Peter Heusserin tiedeteos, joka käsittelee antroposofian ja tieteen suhdetta lääketieteen kannalta, ilmestyy suomenkielisenä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa (luvut 1-4) "Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa" paneutuu tietoteoreettisiin kysymyksiin, luonnontieteeseen empiirisen ontologisen idealismin valossa sekä empiiriseen psykologiaan. Toisen osan (luvut 5-7) "Osa II: Antropologista pohdintaa" sisältö käsittelee antropologian ja antroposofisen hengentieteen suhdetta luonnontieteeseen pohjautuvaan lääketieteeseen.

Arto Ingervo on suomentanut tekstin ja sen ovat tarkistaneet ja työstäneet SALLY:n lääkärit.

Peter Heusser on lääketieteen professori ja Witten/Herdecken yliopiston Lääketieteen teorian, integratiivisen ja antroposofisen lääketieteen laitoksen johtaja. Peter Heusser on tutkinut työssään ihmiskuvan merkitystä niin filosofian, lääketieteen kuin psykologiankin kannalta. Tässä kirjassa yritetään kehittää puhtaalta tieto-opilliselta perustalta lääketieteelliselle antropologialle merkityksellisten alueiden yhdenmukainen kokonaiskäsitys. Sen sijaan että muodostettaisiin pelkkiä teorioita pyritään havainnointiin. Edellä mainittuja alueita ovat esimerkiksi substanssikäsite, biologia, tietoisuus ja ruumis-sielusuhde sekä henki ja kyky vapauteen. Edelleen pyritään samalta perustalta osoittamaan, miten luonnontieteellisen ja psykologisen antropologian edelleen kehittäminen olisi ajateltavissa hengentieteellisessä antroposofiassa, joka komplementaarisesti täydentää antropologiaa. Tämä monitieteinen lähestyminen avaa mahdollisuuksia pohtia ihmisen ja ihmiskunnan tulevaisuutta koskevia kysymyksiä. Tämän päivän ajatukset muuttuvat todellisuudeksi tulevaisuudessa.

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

SALLY-Press 2016
© Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry

Painettu kirja
Kovakantinen, liimanidonta, 422 s.
ISBN 978-952-68539-2-5
ovh: 49 Euro
Myynti: kaikki kirjakaupat ja Antroposofinen lääketieteen yhdistys
Tilaukset: alykirjat@gmail.com

E-kirja (EPUB)
ISBN 978-952-68539-3-2
(EPUB, vesileima): saatavilla verkkokaupoista esim. https://www.suomalainen.com (Hinta: 25,95 Euro)

Sisällys Osa I:

 • 1. Johdanto
 • 1.1 Tiivistelmä
 • 2. Tiedostaminen ja todellisuus
 • 2.1 Tieto-oppi,Tiedostamisen tiedostaminen
 • 2.2 Kokemus
 • 2.3 Ajattelu kokemuksellisena tosiasiana
 • 2.4 Objektiivinen empiirinen tieto
 • 2.5 Tiede ja todellisuus
 • 2.6 Objektiivinen ontologinen idealismi
 • 2.7 Tiivistelmä
 • 3. Luonnontiede ja empiirinen ontologinen idealismi
 • 3.1 Empiirinen idealismi reduktionismin sijaan
 • 3.2 Aineellisuuden, emergenssin, itse- organisaation ja kausaliteetin henkisyys: Ainekäsitteen ei-reduktionistinen malli fysiikassa, kemiassa ja biokemiassa
 • 3.3 Onko elämälle kemiallista selitystä? Geenit, geneettinen informaatio ja proteiinit
 • 3.4 Geeninsäätely. Staattisesta dynaamiseen geenikäsitykseen
 • 3.5 Itseorganisointi, orgaaninen järjestelmä ja Goethen käsite ”Typus”
 • 3.6 Organismi vai mekanismi?
 • 3.7 ”Typus” ja morfogeneesi
 • 3.8 Orgaanisen ja epäorgaanisen luonnon tiedostaminen
 • 3.9 Morfogeneettiset kentät vai aineet?
 

 

 • 3.10 Syyperäisyys ja järjestelmäbiologia
 • 3.11 Biologia vitalismin ja mekanismin ulkopuolella
 • 3.12 Mietteitä orgaanisten prosessien termoynamiikasta
 • 3.13 Elämä ja kuolema, fyysinen ja eteerinen järjestelmä
 • 3.14 Tiivistelmä
 • 4. Empiirinen psykologia ja sielullis-henkinen todellisuus
 • 4.1 Tietoisuuden emergenssi ja kysymys sielullisen todellisuudesta.
 • 4.2 Ontologisen monismin ja psykofyysisen syysuhteen ongelma
 • 4.3 Tietoisuus ja elämä: elävä ja sielullinen vaikuttaminen
 • 4.4 Sielullisuus hahmoa luovana periaatteena Astraalinen organisaatio
 • 4.5 Henki ja sielu: itsetiedostuksen ja itsemääräämisen emergenssi
 • 4.6 Sielu ja henki: älyllisyys eläimissä ja ihmisissä
 • 4.7 Henkisen tekijän merkitys terveydelle ja terveydenhoidolle
 • 4.8 Vapauskysymyksestä
 • 4.9 Integratiivisen lääketieteellisen antropologian tiedonperusteet: ruumiin, elämän, sielun ja hengen näkymät
 • 4.10 Tiivistelmä

Osa II: Antropologista pohdintaa

SALLY-Press 2016
© Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry

Painettu kirja
Kovakantinen, liimanidonta, 201 s.
ISBN 978-952-68539-4-9
ovh: 39 Euro
Myynti: kaikki kirjakaupat ja Antroposofinen lääketieteen yhdistys
Tilaukset: alykirjat@gmail.com

E-kirja (EPUB)
ISBN 978-952-68539-5-6
(EPUB, vesileima): saatavilla verkkokaupoista esim. https://www.suomalainen.com (Hinta: 20,95 Euro)

Sisällys Osa II:

 • 5. Antropologiasta antroposofiaan
 • 5.1 Kysymys henkisten toimintaperiaatteiden todellisuudesta ja tunnistettavuudesta
 • 5.2 I. P. V. Troxlerin antropologia ja antroposofia 25 5.3 I. H. Fichten antropologia ja antroposofia
 • 5.4 Tiivistelmä
 • 6. Antroposofia empiirisenä hengentieteenä
 • 6.1 Tiedon saavuttamisen raja ja sen ylittäminen
 • 6.2 Rudolf Steinerin empiirinen hengentiede
 • 6.3 Tiivistelmä

 

 • 7. Antroposofinen hengentiede ja luonnontieteellinen lääketiede
 • 7.1 Nelijäsenteinen ihmiskuva lääketieteellisen antropologian, tautiopin ja terapian perustana
 • 7.2 Antroposofisten käsitysten tieteellinen todentaminen ja lääketieteen rationaalisuus
 • 7.3 Antroposofinen lääketiede ja nykyaikainen tieteellinen tutkimus 7.4 Antroposofisesti laajennetun lääketieteellisen antropologian asemasta
 • 7.5 Kliinis-tieteellisen tutkimuksen asemasta antroposofisessa lääketieteessä
 • 7.6 Tiivistelmä