INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE EUROOPASSA


European Society of Integrative Medicine

Lue lisää


Integratiivinen lääketiede Euroopan parlamentissa
2019-2024

Interest Group on Integrative Medicine & Health

Lue lisää


http://www.cam-europe.eu


http://www.camdoc.euINTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE
SUOMESSA

Yhdistävä Lääketiede ry

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemyksetSYVÄNTÄVÄ KIRJALLISUUS

Complementary and Alternative Medicine Knowledge Production and Social Transformation
Editors: Brosnan, Caragh, Vuolanto, Pia, Brodin Danell, Jenny-Ann (Eds.)

>>>>>>>

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää

INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE MAAILMALLA


Traditional, Complementary and Integrative Medicine

WHO:n keskeiset julkaisut aiheesta


International Society for Complimentary Medicine Research

Lue lisää


Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Lue lisää


Academy of Integrative Health and Medicine

Lue lisää


TUTKIMUSVertaisarviointilehdet integratiivisen lääketieteen alalla

Lue lisää.


ScienceDirect

Advances Integrative Medicine (latest issues)

Articles in Press

>>>>>>>

Integrative Medicine Research


TULEVAT TAPAHTUMAT

Lue lisää

Keskustelua ja blogit integratiivisen lääketieteen alalla

Tutkimusprojekti (2018-2020)
Vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys

Terveys, tieto ja asiantuntijuus: vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään. Selvitetään sosiaalisia ja kulttuurisia syitä vaihtoehtohoitojen käyttöön ja rokotekriittisyyteen nyky-yhteiskunnassa, jota leimaavat muuttuvat terveys- ja sairauskäsitykset, koululääketieteen auktoriteetin kyseenalaistaminen, terveyden yksilöllistyminen ja kaupallistuminen sekä valinnanvapauden korostuminen.

Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 Turun ja Tampereen yliopistoilla ja sitä rahoittaa Emil Aaltosen säätiö.
Lue lisää


Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot: Haaste ja mahdollisuus – tutkimusta, tietoa ja terveyspolitiikkaa
Ajankohta: 14.1.2020, Helsingin yliopisto, Biomedicum
Järjestäjä: Yhdistävä lääketiede ry, Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistot

Lue lisää (ohjelma, esitysten tausta-aineistot ja lyhennelmät, yms.)


Opas: “Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa” (Julkaisija: Suomen Terveysjärjestö STJ ry, 2018) Full text (pdf)
Opas pyrkii antamaan vastauksia Suomessa yleisesti käytetyistä täydentävistä hoitomuo- doista. Täydentävät hoitomuodot herättävät paljon tunteita ja usein niiden käyttöön liittyy epätietoisuutta. Oppaan avulla pyritään saamaan aikaan yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten näitä hoitoja voitaisiin parhaiten hyödyntää ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa kansalaisten ja koko yhteiskunnan hyväksi. Oppaassa käydään läpi täydentävien hoitojen tilannetta Suomessa ja Euroopassa.


WHO:n "Globaali raportti perinteisestä ja täydentävästä lääketieteestä (T&CM) 2019

WHO kutsui EUROCAM:in osallistumaan WHO:n päämajassa Genevessä 21. toukokuuta 2019 pidettyyn kokoukseen, joka oli omistettu ”WHO:n globaalille raportille perinteisestä ja täydentävästä lääketieteestä 2019”.

Raportti on kattavin katsaus perinteisestä ja täydentävästä lääketieteestä (T&CM). 199 jäsenvaltiosta 179 toimitti virallisesti tietoja, jotka kuvaavat jäsenvaltioissa tapahtunutta etenemistä koskien kolmea vaihetta, jotka kattavat politiikan ja säätelyn lisäksi myös valmisteet, käytännöt ja T&CM:n harjoittajat. Katsaus on tuorein ja ajankohtaisin raportti, joka perustuu useimpien jäsenvaltioiden tietoihin WHO:n toiminnan kuudella alueella.

Globaali raportti ja muita WHO:n julkaisuja koskien perinteistä, täydentävästä ja integratiivisesta lääketieteestä on saatavilla WHO:n verkkosivustolta.
https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/en/


Blogi
Täydentävät terveysnäkemykset
aiheet mm.