INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE EUROOPASSA


European Society of Integrative Medicine

Lue lisää


Integratiivinen lääketiede Euroopan parlamentissa
2019-2024

Interest Group on Integrative Medicine & Health

Lue lisää


http://www.cam-europe.eu


http://www.camdoc.euINTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE
SUOMESSA

Yhdistävä Lääketiede ry

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemyksetSYVÄNTÄVÄ KIRJALLISUUS

Complementary and Alternative Medicine Knowledge Production and Social Transformation
Editors: Brosnan, Caragh, Vuolanto, Pia, Brodin Danell, Jenny-Ann (Eds.)

>>>>>>>

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää

INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE MAAILMALLA


Traditional, Complementary and Integrative Medicine

WHO:n keskeiset julkaisut aiheesta


International Society for Complimentary Medicine Research

Lue lisää


Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Lue lisää


Academy of Integrative Health and Medicine

Lue lisää


TUTKIMUSVertaisarviointilehdet integratiivisen lääketieteen alalla

Lue lisää.


ScienceDirect

Advances Integrative Medicine (latest issues)

Articles in Press

>>>>>>>

Integrative Medicine Research


TULEVAT TAPAHTUMAT

Lue lisää

Missio

Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumi (SILF):n tarkoitus on koota ja esittää tietoa integratiivisen lääketieteen ja terveydenhuollon alan tutkimuksista.

SILFn toimintapiiri on ensisijaisesti akateeminen tutkimus ja pyrkimys on esittää tutkimustiedot ja siihen liittyvää keskustelua akateemiselta kannalta. Tarkoitus ei ole tulkita tutkimuksia vaan ne esitetään julkaisuviitteinä, jolloin aiheesta kiinnostunut lukija voi muodostaa oman käsityksen esitetystä materialiista. Julkaisut on lueteltu aikajärjestyksessä alkaen tuoreimmasta. Julkaisut on linkitetty suoraan joko suoraan artikkelin julkaisijan sivuille (Full article) tai PubMed kirjastoon (Abstracts).

SILF ei edusta mitään tiettyä lääketieteen suuntaa tai menetelmää. Foorumi on avoin kaikille, jotka haluavat edesauttaa integratiiviisen lääketieteen ja terveydenhuollon tieteellistä tutkimusta ja tutkimustuloksiin perustuvaa keskustelua Suomessa.

SILF toimii yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen sekä integratiivisen lääketieteen alalla toimivien järjestöjen kanssa, joiden tavoitteena on edistää samantyyppistä keskustelua.

Käsite "Integratiivinen lääketiede" (suom. yhdistävä lääketiede) ymmäretään tässä Academic Consortium for Integrative Medicine & Health (ACIMH) mukaisesti:

"Integratiivinen lääketiede ja terveydenhoito korostaa lääkärin ja potilaan välisen suhteen merkitystä huomioon ottaen koko persoonaa. Se perustuu näyttöön ja käyttää kaikkia sopivia terapeuttisia lähestymistapoja ja elämäntapoja, terveydenhoidon ammattikuntaa ja erikoisaloja saavuttaakseen mahdollisimman hyvän terveyden ja paranemisen".