INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE EUROOPASSA


European Society of Integrative Medicine

Lue lisää


http://www.cam-europe.eu

Lue lisää


http://www.camdoc.eu

Lue lisää


KESKUSTELU

Facebook:
Täydentävät terveysnäkemykset

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemykset


UUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE EUROOPASSA


European Society of Integrative Medicine

Lue lisää


Integratiivinen lääketiede Euroopan parlamentissa
2019-2024

Interest Group on Integrative Medicine & Health

Lue lisää


http://www.cam-europe.eu


http://www.camdoc.euINTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE
SUOMESSA

Yhdistävä Lääketiede ry

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemyksetSYVÄNTÄVÄ KIRJALLISUUS

Complementary and Alternative Medicine Knowledge Production and Social Transformation
Editors: Brosnan, Caragh, Vuolanto, Pia, Brodin Danell, Jenny-Ann (Eds.)

>>>>>>>

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää

INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE MAAILMALLA


Traditional, Complementary and Integrative Medicine

WHO:n keskeiset julkaisut aiheesta


International Society for Complimentary Medicine Research

Lue lisää


Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Lue lisää


Academy of Integrative Health and Medicine

Lue lisää


TUTKIMUSVertaisarviointilehdet integratiivisen lääketieteen alalla

Lue lisää.


ScienceDirect

Advances Integrative Medicine (latest issues)

Articles in Press

>>>>>>>

Integrative Medicine Research


TULEVAT TAPAHTUMAT

Lue lisää

CAM- tutkimus Euroopan Unionissa

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että jopa 80 % Euroopan kansalaisista käyttää vaihtoehtoisia, täydentäviä tai integratiivisia hoitomuotoja (CAM=Complementary/Alternative Medicine) tai IM. Näin ollen lainsäätäjien ja valvovien viranomaisten tehtävä on huolehtia siitä, että kansalaisten käytettävissä on ne täydentävien lääketieteen hoitomuodot, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita. Tämä kehitys on johtanut viime vuosina siihen, että sekä poliittiset päättäjät että käyttöä säätelevä viranomaistaho ovat alkaneet kiinnittää lisääntyvää huomiota täydentävään lääketieteeseen. Uuden vuosituhannen alkaessa täydentävällä lääketieteellä oli laillinen asema ainoastaan Saksassa ja Sveitsissä.

Vuonna 2009 Euroopan Parlamentti päätti ottaa täydentävän lääketieteen tutkimuksen ohjelmaansa. Tähän vaatimukseen perustuen aloitettiin vuonna 2010 CAMbrella-projekti, johon myönnettiin 1.49 miljoonaa euroa. Tähän projektiin kuului tutkijoita 16 yliopistosta 12 eri maassa ja johtoryhmä, joiden tehtävä oli selvittää CAM:in tilanne Euroopassa. Projektin päämäärä oli kuvata ne puitteet, missä CAM:in käyttö ja saatavuus toteutuvat Euroopassa sekä laatia suunnitelma eurooppalaista CAM-tutkimusta varten. Lisäksi pyrittiin toteuttamaan EU:n laajuinen tutkimuskeskusten verkosto tulevaisuudessa toteutettavia yhteisiä projekteja varten. On kehitettävä yhtenevät termit kuvaamaan CAM-menetelmiä, parannettava tietoa siitä, missä määrin ja millä tavalla CAM-hoitoja käytetään, kuvattava tämän hetkinen CAM-hoitoja koskeva lainsäädäntö ja säätely ja valotettava EU:n kansalaisten tarpeet ja suhtautuminen CAM-hoitoihin. Tältä pohjalta kehitetään asiaan kuuluva ja pitemmälle johtava suunnitelma koskien eurooppalaista CAM-tutkimusta.

Projektin tulokset luovutettiin julkisuuteen päätöskonferenssissa 29.11.2012 Brysselissä. Päivä ennen konferenssia tulokset esitettiin workshop:ssa EU-Parlamentissa.

Projektin tutkimustulokset ja raportit

Workshop EU-Parlamentissa 28.11.2018

Päätöskonferenssi 29.11.2012 ohjelma ja esitykset

Päätöskonferenssi 29.11.2012 julkaisut

CAMbrella Workshop in the EU Parliament on 28 November 2012

Five Statements Advisory Board (pdf)

CAMbrella:n päätöskonferensin ohjelma ja esitykset

Programm and List of Speakers (pdf)

Brinkhaus B: Roadmap for Future CAM Research (pdf)

Falkenberg T: International Development of TM/CAM research - What can Europe learn (pdf)

Fonnebo V: Legal Status and Regulations (pdf)

Johannessen H: Needs and Attitudes of Citizens (pdf)

Langbein K: Diagnosed Cancer: The Needs for Orientation and Personal Care. A patient´s View (pdf)

Lewith G: CAM use and Prevalence (pdf)

Uehleke B: Terminology and Definitions of CAM Methods (pdf)

von Ammon K: CAM use - the Poviders´Perspective (pdf)

Weidenhammer W: 3 Years CAMbrella in Retrospect (pdf)

Weidenhammer W: Closing Remarks (pdf)

Zimmermann P: CAMbrella Roadmap - The Advisory Board´s View (pdf)

CAMbrella:n päätöskonferensin julkaisut

CAMbrella Press Release November 29, 2012 (pdf)

Project Brochure: The Roadmap for European CAM Research - An Explanation of the CAMbrella Project and its Key Findings (pdf)

European Policy Brief: The Roadmap for European CAM Research (pdf)