Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset EU:ssa

www.cam-europe.eu

CAM-Interest
Group

Seminaarit EU-Parlamenttissa

Lisätiedot: ohjelmat, esitelmät, julkaisut ,ym..

CAM konferenssit
EU-Parlamenttissa

Konferenssi 9.10.2012

Lisätiedot: ohjelma, esitelmät, julkaisut, ym...

EUROCAM on Facebook
Uutiset ja keskustelu

Tuorein CAM-Interest-Group kokous 1.7.2015
"Ensuring the availability of CAM medicinal products"
pj: Sirpa Pietikäinen


Tutkimuswww.cambrella.eu

Päätöskonferensin esitelmät, yhteenveto, julkaisut


CAM-LÄÄKÄRIT

www.camdoc.eu

Julkaisut 


English


Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset Suomessa

Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

Ohjelma
Luennot
Abstraktit
Materiaalit
Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Facebook: Täydentävät terveysnäkemykset

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset


Kotimaiset ja kansainväliset konferenssit

International Congress for Integrative Health & Medicine, Suttgart, Germany. 9.-11. June 2016
Further information http://www.icihm.org/en

9th European Congress for Integrative Medicine (ECIM). The Future of Comprehensive Patient Care.
Budapest, Hungary, September 10-11th 2016 http://www.ecim-congress.org/


Vertaisarviointi-lehdet Integratiivisen lääketieteen alalla

Peer-review Journals publishing research on Integrative medicine

Kattava listaus lehdistä integratiivisen lääketieten alalta löytyy tästä: Complementary Therapies Journals Links


Usein siteeratut lehdet (lista ei ole täydellinen):

Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine

Advances in Integrative Medicine

BMC Complementary and Alternative Medicine

Complementary Therapies in Medicine

Complementary Therapies in Clinical Practice

European Journal of Integrative Medicine

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine eCAM

Global Advances in Health and Medicine

Integrative Medicine Insights

Journal of Alternative and Complementary Medicine


 

CAM- tutkimus Euroopan Unionissa

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että jopa 80 % Euroopan kansalaisista käyttää vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitomuotoja (CAM=Complementary/Alternative Medicine). Näin ollen lainsäätäjien ja valvovien viranomaisten tehtävä on huolehtia siitä, että kansalaisten käytettävissä on ne täydentävien lääketieteen hoitomuodot, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita. Tämä kehitys on johtanut viime vuosina siihen, että sekä poliittiset päättäjät että käyttöä säätelevä viranomaistaho ovat alkaneet kiinnittää lisääntyvää huomiota täydentävään lääketieteeseen. Uuden vuosituhannen alkaessa täydentävällä lääketieteellä oli laillinen asema ainoastaan Saksassa ja Sveitsissä.

Vuonna 2009 Euroopan Parlamentti päätti ottaa täydentävän lääketieteen tutkimuksen ohjelmaansa. Tähän vaatimukseen perustuen aloitettiin vuonna 2010 CAMbrella-projekti, johon myönnettiin 1.49 miljoonaa euroa. Tähän projektiin kuului tutkijoita 16 yliopistosta 12 eri maassa ja johtoryhmä, joiden tehtävä oli selvittää CAM:in tilanne Euroopassa. Projektin päämäärä oli kuvata ne puitteet, missä CAM:in käyttö ja saatavuus toteutuvat Euroopassa sekä laatia suunnitelma eurooppalaista CAM-tutkimusta varten. Lisäksi pyrittiin toteuttamaan EU:n laajuinen tutkimuskeskusten verkosto tulevaisuudessa toteutettavia yhteisiä projekteja varten. On kehitettävä yhtenevät termit kuvaamaan CAM-menetelmiä, parannettava tietoa siitä, missä määrin ja millä tavalla CAM-hoitoja käytetään, kuvattava tämän hetkinen CAM-hoitoja koskeva lainsäädäntö ja säätely ja valotettava EU:n kansalaisten tarpeet ja suhtautuminen CAM-hoitoihin. Tältä pohjalta kehitetään asiaan kuuluva ja pitemmälle johtava suunnitelma koskien eurooppalaista CAM-tutkimusta.


Tämä suunnitelma luovutettiin julkisuuteen päätöskonferenssissa 28-20.11. 2012 Brysselissä.

Päätöskonferensin ohjelmat ja esitykset löydät myös tässä.

CAMbrella:n päätöskonferensin ohjelma, esitykset ja julkaisut


CAMbrella Workshop in the EU Parliament on 28 November 2012


CAMbrella Final Conference 29 November 2012

Presentations CAMbrella Final Conference


Loppurapportit: www.cambrella.eu