INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE EUROOPASSA


European Society of Integrative Medicine

Lue lisää


Integratiivinen lääketiede Euroopan parlamentissa
2019-2024

Interest Group on Integrative Medicine & Health

Lue lisää


http://www.cam-europe.eu


http://www.camdoc.euINTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE
SUOMESSA

Yhdistävä Lääketiede ry

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemyksetSYVÄNTÄVÄ KIRJALLISUUS

Complementary and Alternative Medicine Knowledge Production and Social Transformation
Editors: Brosnan, Caragh, Vuolanto, Pia, Brodin Danell, Jenny-Ann (Eds.)

>>>>>>>

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää

INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE MAAILMALLA


Traditional, Complementary and Integrative Medicine

WHO:n keskeiset julkaisut aiheesta


International Society for Complimentary Medicine Research

Lue lisää


Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Lue lisää


Academy of Integrative Health and Medicine

Lue lisää


TUTKIMUSVertaisarviointilehdet integratiivisen lääketieteen alalla

Lue lisää.


ScienceDirect

Advances Integrative Medicine (latest issues)

Articles in Press

>>>>>>>

Integrative Medicine Research


TULEVAT TAPAHTUMAT

Lue lisää

Salutogeneesin alueella toimivat tutkimuskeskukset ja verkostot

Högskolan Väst, Centrum för Salutogenes
Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap
https://www.hv.se/om-oss/organisation/salutogenesis/

Högskolan Väst 461 86 Trollhättan Tel: 0520-22 30 00

Tutkimus
"The salutogenic umbrella" (Prof. Monica Eriksson,)
lue lisää


Society for Theory and Research on Salutogenesis (STARS)
https://www.stars-society.org/


Salutogeneesin alan tutkimuksia ja julkaisuja Suomesta

The use of salutogenesis theory in empirical studies of maternity care for healthy mothers and babies. Perez-Botella M, Downe S, Meier Magistretti, Bengt Lindstrom B Berg M. Sexual & Reproductive Healthcare 2015;6(1),33–39 http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2014.09.001
...Conclusion: Salutogenic framing is rarely used in maternity care research with healthy participants. An increase in research that measures salutogenically orientated outcomes could, eventually, provide a balance to the current over-emphasis on pathology in maternity care design and provision worldwide…” Full text online

Elämänkokemukset ja koherenssin tunne – typologinen tutkimus grounded theory -metodologiaa soveltaen.
Tuloisela-Rutanen, Maija-Stiina (2012-11-09): Annales Universitatis Turkuensis C 348, 2012-11-09

Salutogeneesin teoria nostaa hyvän elämän voimavarat esiin. B Lindström, M Eriksson: Suomen Lääkärilehti 6/2008 vsk 63
"...Suomessa on aika siirtyä vain riski- tekijöiden vähentämiseen perustu- neista terveyden edistämisen toimintatavoista eteenpäin. Riski- ja resurssinäkökulmat on yhdistettävä. Vastaus tähän on salutogeneesin teoria, jonka mukaan terveyden edistämisessä on keskityttävä myös hyvää ja mielekästä elämää tukeviin voimavaroihin..."

Koherenssin tunne ja siihen yhteydessä olevat tekijät aikuisväestössä: systemoitu katsaus pitkäaikaissairauksia käsittävään kirjallisuuteen. Pietilä A-M, Matero H, Kankkunen P, Häggman-Laitila A. Tutkiva hoitotyö 2008:6(2):4-10.

Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunne, sosiaalinen tuki ja elämänlaatu. Kukkurainen, Marja-Leena (Väitöskirja 2006-11-01): Acta Universitatis Ouluensis. Series D, Medica (899)
"...Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunnetta, sosiaalista tukea ja elämänlaatua ja niissä vuoden aikana tapahtuvia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan koherenssintunteen yhteyttä sosiaaliseen tukeen sekä sosiaalisen tuen ja koherenssintunteen yhteyttä elämänlaatuun..."http://urn.fi/urn:isbn:9514282663